Belastingdienst

 

Belangrijke data:

Uiterste datum indienen Verzamelloonstaat van 2014:
1 april 2015

Uiterste inleverdatum aangifte Inkomstenbelasting: 60 dagen na uitreiking

Uiterste inleverdatum
- voorlopige aangifte Winstbelasting: 3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitief aangifte Winstbelasting: 6 maanden na afloop van het boekjaar

Uiterste inleverdatum  maandelijkse aangifte Loonbelasting: 15de van de volgende maand

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich bij de Inspectie der Belastingen aan te melden minstens 8 weken voor vertrek ter verkrijging van een verklaring inzake zijn belasting aanslagen
 

Home | Nieuws | Ondernemers | Over de belastingdienst | Beleid | Belastingen | Downloads | Sitemap | FAQ | Zoeken

 
Over de belastingdienst > Eilandsontvanger

 

 

Eilandsontvanger


Hoofddoel

De eilandsontvanger werd in 1953 in het leven geroepen en heeft als hoofddoel:
1. invorderen belastinggelden en retributiegelden
2. financiële- en comptabele vastlegging
 
Taken
De taken zijn o.a.:

  • maximale invordering van belastingmiddelen;
  • voeren van een gedegen comptabele administratie en
  • bepaling en bewaking van het liquiditeitssaldo van het Eilandgebied Curaçao.
Financiële Kolom
De Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao maakt deel uit van de Financiële Kolom van het Eilandgebied Curaçao. In deze kolom zijn vertegenwoordigd: de Afdeling Financiën van het Centraal Bestuurskantoor, de Stichting Overheidsaccountantsbureau, de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao,De Fundashon Wega Di Number Korsow,De Stichting woningbouw N.V. en de G.S.I.,De Getarifeerde en Gesubsidieerde Instellingen.
 
Processen
De Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao kent 3 hoofdprocessen t.w.:

  • het invorderingsproces;
  • het financieel-comptabel proces en
  • het ondersteunend proces.
INVORDERINGSBELEID ONTVANGER VAN HET EILANDGEBIED CURAÇAO

Als hoofdregels bij het gehele invorderingsbeleid gelden:
a. vorderingen waarvan de inning is opgedragen aan de Ontvanger van het Eilandgebied Curaçao moeten zoveel mogelijk worden ingevorderd;
b. dreigende verliezen op die vorderingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen;
c. bevorderen van een betalingsgedrag waarbij de aanslagen voldaan worden binnen de daarvoor geldende termijnen.