Belangrijke data
Online aangifte omzetbelasting, loonbelasting, premies aov/aww, premie avbz en premie bvz nu mogelijk. Voor registratie kunt u inloggen via:
https://online.belastingdienst.cw

Uiterste datum indienen Verzamelloonstaat van 2013:
1 april 2014 (Klik hier om Vezamelloonstaat Wizard te downloaden)

Uiterste inleverdatum aangifte Inkomstenbelasting: 60 dagen na uitreiking

Uiterste inleverdatum
- voorlopige aangifte Winstbelasting: 3 maanden na afloop van het boekjaar
- definitief aangifte Winstbelasting: 6 maanden na afloop van het boekjaar

Uiterste inleverdatum  maandelijkse aangifte Loonbelasting: 15de van de volgende maand

Definitief vertrek uit Curaçao
Ieder belastingplichtige die het land verlaat, dient zich bij de Inspectie der Belastingen aan te melden minstens 8 weken voor vertrek ter verkrijging van een verklaring inzake zijn belasting aanslagen

Formulieren | Nieuws | Ondernemers | Over de Belastingdienst | Belastingen | Sitemap | FAQ | Zoeken | Beleid 

 
 

Mededelingen